Εκτύπωση

Αλλαγές στην εγκατάσταση των ανελκυστήρων .

Από την 1 η Σεπτεμβρίου 2017 τίθενται σε ισχύ τα δύο νέα πρότυπα που αφορούν στους κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων και αντικαθιστούν τα ΕΝ 81-1/2:1998+Α3:2009

EN 81-20:2014 Αναθεωρημένες απαιτήσεις ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ηλεκτρικών και υδραυλικών ανελκυστήρων.

EN 81-50:2014 Απαιτήσεις για δοκιμές και εξετάσεις τύπου ορισμένων εξαρτημάτων ανελκυστήρων.

Σημαντικές αλλαγές :